เงื่อนไขบริการ

1-7 วันแรก

บริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่บนใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. สินค้าเสีย ทำงานผิดปกติ หรือไม่สามารถใช้งานได้ ที่เป็นความผิดพลาดจากการผลิตจากโรงงานเท่านั้น
2. สินค้า ต้องไม่มีรอยชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ และอื่นๆ

หลังจาก 7 วัน ถึง สิ่้นสุดระยะประกัน

ส่งเครมศูนย์บริการ ระยะเวลาในการเครมสินค้า ขึ้นอยู่กับสินค้า และ สถานการ์ณต่างๆภายในตลาด

**** บริษัทเป็นเพียงตัวแทนในการฝากเคลมไปยังศูนย์บริการเท่านั้น


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนสินค้า หรือ เคลม สินค้าที่อยู่ในสภาพผิดเงื่อนไขดังต่อไปนี้..

1. สินค้าชำรุด ตกหล่น แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ ร้าว อุปกรณ์บางส่วน หลุดหายไป

2. สินค้าที่ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟตก ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้)

3. สินค้ามีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม คราบน้ำ

4. สินค้าเสียหายจากการซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง

5. สินค้าที่ Sticker/Serial Number ฉีกขาด

6. สินค้าที่มีอาการเสีย เนื่องจากการใช้งานผิดประเภท

7. ไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่เกิดจาก ความไม่พอใจ อุปกรณ์ไม่รองรับ เกิดจากความผิดพลาดในการติดตั้ง เป็นต้น

วิธีการส่งเคลม

ส่งเคลมด้วยตนเอง ที่ JET HIVE

สาขาฟอร์จูนทาวน์ : เลขที่ 7 อาคารศูนย์การค้า ฟอร์จูน ชั้น 3 ห้อง 3พี37 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 โทร 089-2039966

สาขาปากเกร็ด : เลขที่ 50/7-8 หมู่ 9 ถนน ติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร 089-2039955

ส่งเคลมที่ศูนย์ Service โดยตรง

ลูกค้าสามารถส่งเคลมด้วยตนเองได้ ณ ศูนย์บริการของผู้ผลิต

Powered by Froala Editor

ข้อตกลงทั่วไป

ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาการขาย (sales contract) ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยหากมีรายละเอียดว่าด้วยข้อตกลงการซื้อขายโดย บริษัท เจท ไฮฟ์ จำกัด ใดๆ ที่มีรายละเอียดที่แตกต่างจากข้อตกลงนี้ ให้ยึดถือรายละเอียดตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้เป็นเกณฑ์ เว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นกรณีๆ ไป

ราคา การชำระค่าสินค้า และ ใบเสนอราคา

1. ราคาสินค้าที่ผู้ซื้อต้องชำระ จะเป็นราคาสินค้าปกติหลังหักส่วนลด ตามที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ราคาสินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตรา 7% แล้ว

2. ผู้ซื้อสามารถเลือกช่องทางชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชำระเงินผ่าน QR code / credit card หรือชำระค่าสินค้าผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ ตามรายชื่อผู้ให้บริการที่มีให้เลือกในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า (Checkout) ก็ได้

3. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ส่วนลด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่มีผลย้อนหลังต่อรายการสินค้าที่ผู้ขายได้ยืนยันการรับออเดอร์ไปแล้ว

4. ของแถม บัตรกำนัล คูปองส่วนลด จะไม่สามารถใช้แลกหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้

5. การขอใบเสนอราคา ผู้ซื้อจะต้องแจ้งข้อมูลกับบริษัทดังนี้
- ชื่อ-ที่อยู่-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ
- รายระเอียดสินค้า และจำนวนที่ต้องการขอเสนอราคา
- กำหนดการใช้สินค้าโดยประมาณ เพื่อให้บริษัทคำนวนยอดคงเหลือของสินค้าจนถึงระยะเวลาดังกล่าว

6. ราคาสินค้าที่แสดงบนใบเสนอราคา เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตรา 7% แล้ว ยืนราคา 3 วัน นับจากวันที่ของใบเสนอราคา เนื่องจากความผันผวนด้านราคาของตลาด

7. ราคาสินค้าที่แสดงบนใบเสนอราคา เป็นราคาสำหรับการชำระค่าสินค้าผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และ เงินสด เท่านั้น

8. บริษัทไม่มีนโยบายการพิจารณาให้เครดิตแก่ผู้ซื้อ

Powered by Froala Editor

1. สินค้าจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อต่อเมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินค่าสินค้า และ ได้แสดงหลักฐานการชำระเงินกับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยช่องต่างต่างๆที่บริษัทได้แจ้งกับผู้ซื้อ

2. สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อระบุไว้ขั้นตอนการชำระเงิน (Checkout) โดยสินค้าจะถูกส่งถึงมือผู้ซื้อภายในเวลา ที่กำหนดไว้ใน "เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า" เว้นแต่ผู้ขายจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น

3. บริษัท จะแจ้งหมายเลขการส่งสินค้า (tracking number) ให้แก่ผู้ซื้อทางอีเมล์ บัญชีผู้ใช้ของผู้ซื้อ และ/หรือ ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามที่ผู้ซื้อได้แสดงร้องขอมาเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ขายสามารถทำตามคำขอให้ได้

4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความล่าช้า และ/หรือ ความเสียหายใดๆ จากการขนส่ง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทที่ทำหน้าที่ขนส่ง อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย

5.ผู้ซื้อจะต้องทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จ และรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่งอย่างถูกต้องและครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย อันเนื่องมาจากการกรอกข้อมูลผิดพลาด ไม่ครบถ้วน

การรับสินค้าและจัดส่งสินค้า

1. รับสินค้าด้วยตนเองที่สาขา JET HIVE ฟอร์จูนพระราม 9

2. รับสินค้าด้วยตนเองที่สาขา JET HIVE ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

3. ส่งฟรีในเขตกรุงเทพ สั่งซื้อครบ 3000 บาทขึ้นไป เฉพาะเขตที่กำหนด ได้แก่ พระนคร, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์, ปทุมวัน, บางรัก, ยานนาวา, สาทร, บางคอแหลม, ดุสิต, บางซื่อ, พญาไท, ราชเทวี, ห้วยขวาง, คลองเตย, จตุจักร, ดินแดง, วัฒนา, สวนหลวง, พระขโนง, บางนา, ประเวศ, สะพานสูง, บึงกุ่ม, คันนายาว, บางเขน, สายไหม, ดอนเมือง, หลักสี่ (1-2 วันทำการ)

4. พื้นที่กรุงเทพ นอกเหนือจากข้อ 2 ปริมณฑล และต่างจังหวัด มีค่าจัดส่งเพิ่มเติม (2-3 วันทำการ)

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

1 บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อประชาสัมพันธ์ ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี การจัดส่งสินค้า เก็บสถิติ และกิจกรรมต่างๆของบริษัทเท่านั้น

2. บริษัท จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อ ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากผู้ซื้อ

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์ บริการออนไลน์ ของบริษัท อาจใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีอื่นๆ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้บริษัทเข้าใจพฤติกรรมของผู้ซื้อได้ดีขึ้น ช่วยบอกให้บริษัททราบว่าผู้ซื้อเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของบริษัท ช่วยอำนวยความสะดวก และยังช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาเว็บอีกด้วย โดยบริษัทถือว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว เว้นแต่จะถูกกำหนดเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายไทย

อื่นๆ

บริษัท อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่ผู้ซื้ออาศัยอยู่ นอกจากนี้ บริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อหากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม

Powered by Froala Editor